אבי וייס ושביט מדהלה-בריק מדברים על מחקר "שוק העבודה העתידי"