אוכלוסייה ומשאבים בערים הגדולות
מחבר: אריה הכט, מרינה קונין מחקרי מדיניות

שאלת מפתח שעמדה בפני החוקרים היתה, האם השוני בין הרשויות המקומיות בפעילות התקציבית שלהן מוסבר על-ידי המבנה הדמוגרפי או ההרכב החברתי-כלכלי.

בהמשך לכך נבדק, האם ההשתתפות של משרדי הממשלה מתחשבת בהבדלים ומסייעת לערים, שמצבן קשה יותר, כתוצאה מהרכב האוכלוסייה המחייב יתר שירותים או מקשה על גיוס הכספים.

המציאות הנחשפת במחקר זה מלמדת על הצורך להתמודד עם היתרונות של הביזור ומתן יתר אוטונומיה לראשי הערים לעומת היתרונות של ריכוז והכוונה של השירותים ממוקד אחיד ולפי קריטריונים אחידים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מעמד הביניים בישראל מאת: זויה ניסנוב