אורי ינאי (יונס)

צרו קשר

פרסומים

טיפול ופיצוי נפגעי פשיעה אלימה בישראל

השכלה

דוקטורט, תואר מוסמך ובוגר, עבודה סוציאלית, אוניברסיטה העברית

אורי ינאי (יונס) /
עמית בתכנית מדיניות הרווחה

אורי ינאי הוא פרופסור אמריטוס בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים, וממלא מגוון תפקידים אקדמיים, לרבות תפקידי ריכוז וניהול. הוא מרצה בקורסים נבחרים בתחום שירותי הרווחה האישיים, קורבנוּת וטיפול בקונפליקטים באמצעות גישור ותפיסה של "צדק מאחה". רוב תלמידיו הם מתחום העבודה הסוציאלית ולימודי הרווחה וכן מהתכנית ליישוב סכסוכים, משפטים ומִנהל ציבורי באוניברסיטה העברית. בעברו ניהל את שירותי הרווחה של המועצה האזורית מטה יהודה. במסגרת לימודי הפוסט-דוקטורט התמחה פרופ' ינאי בהערכת תכניות רווחה באוניברסיטאות קנט וLSE- באנגליה. הוא בעל תוארי דוקטור, מוסמך ובוגר בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא הוזמן להרצות באוניברסיטאות ייל (ארצות הברית), אוקספורד (אנגליה),  UBC(קנדה), וכן באוניברסיטאות סידני ומלבורן (אוסטרליה). פרופ' ינאי כיהן כחבר בוועדה הממלכתית להנצחת נפגעי האיבה (ועדת מלץ) וכן בוועדה הבין-משרדית לטיפול בנפגעי פשיעה (ועדת קרפ); כמו כן הוא יעץ בתהליך חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה בישראל ובתכניות שיזם לא מכבר משרד הרווחה והשירותים החברתיים בתחום זה. בשנים האחרונות מתמקדים מחקריו האקדמיים ופרסומיו בניתוח המדיניות הממלכתית ושירותי הסיוע, הטיפול והרווחה המיועדים לנפגעי טרור ופשיעה אלימה.