אזור הדרום: בין נטל למשאב
מחבר: רפי בר-אל מחקרי מדיניות

ההתייחסות הציבורית אל הדרום, ובמיוחד אל הנגב, אופיינה תמיד לפי דפוס של יחסי מרכז-פריפריה, כאשר המרכז מהווה את גרעין הצמיחה הכלכלית, והפריפריה תלויה במרכז וממלאת תפקיד משני בשוליים של הגרעין המרכזי.

הטיעון העיקרי שהמאמר מעלה הוא, שבתנאים מסוימים מודל שכזה אינו מתאר כראוי את היחסים האמיתיים בין הדרום למרכז, כפי שהם מתהווים בשנים האחרונות. אבחון מוטעה של יחסי הדרום עם המרכז עשוי להוביל לגיבוש אמצעי מדיניות מוטעים. במאמר נבחנת השפעת המדיניות הציבורית על התפתחות האזור, ונטען כי המדיניות שננקטה לא היתה תמיד יעילה. ניתוח נתונים של העשורים האחרונים מוביל למסקנה, כי יש לשקול מעבר ממדיניות של התייחסות לדרום לפי הדפוס של מרכז-פריפריה (מדיניות "מפצה" בעיקרה) למדיניות של תמיכה בחיזוק כושר התחרות האזורי.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מעמד הביניים בישראל מאת: זויה ניסנוב