אז מה זו משכנתא בעיניך?

לפי דו"ח מרכז טאוב שפורסם בשבוע שעבר, 80% ממשקי הבית נמצאים באוברדרפט נצחי. לפי הלמ"ס, הנתון הנכון הוא פחות מ-40%, כי המשכנתא אינה הוצאה שוטפת אלא השקעה בנכס.