איחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד
מחבר: יניב ריינגוורץ מחקרי מדיניות

נייר מדיניות זה עוסק במידת הכדאיות של איחודי רשויות מקומיות בישראל, ומציג הצעה קונקרטית לאיחוד 25 רשויות קטנות עם רשויות הסמוכות להן.

לפי אומדן המתבסס על תוצאות רפורמת איחודי הרשויות שבוצעה בישראל בשנת 200
3 (Reingewertz, 2012), הודות ליתרונות לגודל באספקת שירותים ציבוריים צפויים איחודי הרשויות להניב חיסכון של כ-131 מיליון שקלים בשנה. נייר המדיניות דן גם בחסרונות הנובעים מאיחודי רשויות ומציע דרכים למזער אותם. כמו כן מפורטים במסמך התנאים המקדימים והקריטריונים לביצוע איחודי רשויות, למשל שרצוי לאחד רשויות קטנות השוכנות סמוך לרשות אחרת הדומה להן במאפייניה התרבותיים. בהקשר זה חשוב לשתף את הרשויות המתאחדות בתהליך קבלת ההחלטות, ולאפשר להן בחירה של הרשות השותפה לתהליך האיחוד.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

איחודי רשויות בשלטון המקומי מאת: צוות מרכז טאוב