אי השוויון בהכנסות כלכליות בישראל עולה עם הזמן – וירד מעט בשנים האחרונות

2014 p38 heb