אי השוויון בהכנסות פנויות בישראל נותר גבוה במשך עשורים

2014 p39 heb