אי-שוויון בהתחלקות ההכנסות
מחבר: יוסף גבאי מחקרי מדיניות

עבודה זו סוקרת את התחלקות ההכנסות בישראל, בהתבסס על סקרי הוצאות המשפחה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

העבודה בוחנת את השפעת הכלים הפיסקליים על אי-השוויון: מס הכנסה, התשלומים לביטוח לאומי, המיסים העקיפים למיניהם, הקצבאות, התמיכות ותשלומי העברה, והסובסידיות.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1996, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

שוק העבודה: מבט־על מאת: הדס פוקס, גיל אפשטיין