אי-שוויון בחינוך בישראל
מחבר: חיים אדלר, נחום בלס מחקרי מדיניות

 העבודה עוסקת בתיאור אי-השוויון בחינוך בין קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. במרכז העבודה תיאור ההתפתחות של אי-השוויון משנת 1980 ועד היום על פי פרמטרים המתייחסים לאיפיונים חברתיים שונים.

התיאור מאפשר להצביע על המגמות העיקריות של ההתפתחות והוא מהווה בסיס לניסיון להסביר את דרכי היווצרות אי-השוויון בחינוך. הדיון בתהליכים השונים ממקד את אי-השוויון בגורמים שונים ובלבים שונים של מערכת החינוך ומביא להצעות תמדיניות והתוויה של דרכי פעולה העשויות לסייע לציצומו.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1996, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך