אי-שוויון במערכת החינוך: ישראל 2009 – תמונת מצב
מחבר: נחום בלס, חיים אדלר מחקרי מדיניות

הפערים בין תלמידים חלשים לתלמידים מבוססים ובין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים עדיין גדולים מאד והם בלתי נסבלים מבחינה חברתית וערכית, והרי גורל מבחינה כלכלית.

במיוחד בולט יתרונו של המגזר העברי בהשתתפות בחינוך הקדם-יסודי, בחינוך התיכוני ובחינוך הגבוה.

במהלך השנים חל תהליך רציף של צמצום פערים בתשומות השונות המופנות למערכת החינוך, כולל כוח-האדם, ובתפוקותיה, כמתבטא בשיעורי הלמידה במערכת ובזכאות לתעודות הבגרות.

הביקורת על קיומו של אי-שוויון בחינוך איננה מחייבת להסתיר את המגמות החיוביות ולבטל את הישגיה של המדיניות להעדפה מתקנת. יחד עם זאת, התקדמותן של הקבוצות החלשות התפתחה כאשר הקבוצות החזקות יותר המשיכו ושיפרו את מצבן, במיוחד בתחומים בהם לא הושג עדיין מיצוי בשיעורי הלמידה. התפתחות זאת דומה למתרחש במרבית מדינות המערב.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מגמות שינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית מאת: אלכס וינרב ונחום בלס