אי-שיוויון בבריאות ובמערכת הבריאות: הצגת הבעיה וקווים למדיניות להתמודדות עמה
מחבר: ליאון אפשטיין, טוביה חורב מחקרי מדיניות

בעבודה זו מתמקדים ליאון אפשטיין וטוביה חורב באי-השוויון הקיים בישראל התחום הבריאות – כמו גם בתחומים אחרים.

חורב ואפשטיין מזהים את המוקדים העיקריים בהם נחשפות תופעות של אי-שוויון, בוחנים את התפתחותן, ומובילים בעקבות זאת להמלצה על תכנית פעולה קונקרטית, אשר תביא להקטנת הפערים. בתכנית הפעולה שהם מתוויםנכללים מספר מישרים, כשהדגש המשותף להם הוא, שיש אפשרות מעשית לצמצם את אי-השוויון בעזרת מערכת משולבת של תמריצים.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר