אסטרטגיות לצמצום פערים חברתיים-כלכליים
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

ראשיתו של דוח מיוחד זה נעוצה בדיון שהתפתח בלשכתו של נשיא המדינה, מר שמעון פרס, בעת שהוגש לו ולשר הרווחה והשירותים החברתיים, מר יצחק הרצוג, הספר השנתי של מרכז טאוב "הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 2008."  הספר כלל ממצאים רבים וביניהם בלטו נתונים, המצביעים על החרפת הפערים בחברה הישראלית.

בדיון אצל נשיר המדינה הציב הנשיא אתגר בפני חוקרי מרכז טאוב ויזם הקמת כוח משינה משותף לו, לשר הרווחה והשירותים החברתיים ולמרכז טאוב. כוח המשימה נתבקש לבחון את הדברים באופן מקיף ולהציע אסטרטגיה להתמודדות עם הפעריםשתביא לצמצומם המרבי.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק