אפילו מעמד הביניים מוותר על צרכים בסיסיים

2014 p44 heb