ביום שלצעירים יימאס להיות צייתנים ומוכי חובות, המערכת תרעד

בדצמבר פרסמה הדס פוקס ממרכז טאוב מחקר על מצבם הכלכלי של צעירים בני 34-18 בישראל מאז 1995.