בניגוד לדעה הרווחת, חלק קטן יותר מהחרדים רוכשים השכלה גבוהה

2014 p21 heb