בניגוד לתחזית: שיעור החרדים בישראל יגיע ל־26% בלבד תוך 40 שנה

מחקר של מכון טאוב סותר את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהעריכה ששיעור החרדים בישראל יגיע ב-2059 ל־35% מהאוכלוסייה. 15% מהחרדים יעזבו את המגזר במהלך חייהם, כשבמקביל החינוך הממלכתי צומח והחינוך גדל לאט יותר