בנימין בנטל על ההתמודדות עם משבר הקורונה
מחבר: צוות מרכז טאוב וידאו

בנימין בנטל על ההתמודדות של ישראל עם משבר הקורונה לעומת מדינות מפותחות אחרות: "מה שנקרא בלשון של ארגון הבריאות העולמי TTT..זאת אומרת, בדיקות, זיהוי מקור ההדבקה וזיהוי המגעים. כל זה צריך להתבצע במהירות גדולה מאוד, כן, היעד ברוב מדינות אירופה זה פחות או יותר 48 שעות. זאת נקודת המפתח במה שמבחין בין מדינות שמהתחלה הצליחו להיאבק בצורה הזאת ללא נזקים כלכליים מאוד מאוד גדולים. ומדינות שלמדו את הלקח הזה תוך כדי הגל הראשון ונמצאות היום במצב לאין שיעור יותר טוב מזה של ישראל בכל הפרמטרים". פרופ' בנטל, חוקר ראשי וראש תכנית מדיניות בתחום הכלכלה, דיבר ב קשת 12 בתכנית אולפן שישי