בקרב גברים חרדים, הקבוצה הגדולה ביותר – וזו שגדלה הכי מהר – היא בעלי השכלה יסודית לכל ‏היותר

2014 p22 heb