בריאות חברתית – אינדיקטורים נבחרים – 2000
מחבר: יעקב קופ מחקרי מדיניות

המדיניות החברתית אמורה לשפר את הרווחה במדינה, ולהבריא את המשק והחברה מתחלואיהם הכלכליים והחברתיים. הצלחתה של המדיניות להשיג יעד זה נבחנת במדור זה בעזרת אינדיקטורים המייצגים מצבי תחלואה חברתית ואת השינויים בהם על-פני זמן.

; האינדיקטורים שלוקטו, שישה עשר במספר, מאורגנים בארבעה פרקים: דמוגרפיה; אבטלה, תלות ואי-שוויון; עוני; אלימות ונזקי גוף.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך