גידול עקבי בשיעור הגברים החרדים הלומדים בישיבה גבוהה

2014 p23 heb