גם לאחר הוצאת החרדים והערבים מהמדגם, שיעורי העוני בישראל הם בין הגבוהים בעולם ‏המפותח

2014 p37 heb