דוד מעגן

צרו קשר

פרסומים

השכלה

דוקטורט, חינוך, אוניברסיטת בר-אילן, תואר מוסמך, סוציולוגיה, האוניברסיטה העברית

דוד מעגן /
עמית בתכנית מדיניות החינוך

דוד מעגן הוא מנהל תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוחות הוראה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במסגרת תפקידו אחראי על פיתוח סטטיסטיקה על כוח אדם בהוראה במערכת החינוך וכן פיתוח תחזיות סטטיסטיות למערכת החינוך. דוד הינו בוגר תואר שני בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית וכיום דוקטורנט בחוג לחינוך באוניברסיטת בר-אילן.

במסגרת עבודתו דוד ביצע שורה של מחקרים שהוצגו בכנסים מקצועיים, על היבטים שונים של כוח אדם בהוראה, הישגי תלמידים ומעקבי אורך על אוכלוסיות שונות במערכת החינוך. בין היתר מחקרו על "הישגים עתידיים של נבחני המיצ"ב בישראל",  שהוצג בכנס האגודה הישראלית לכלכלה, 2014; "רפורמת אופק חדש: האם ובאיזו מידה הביאה הרפורמה לשיפור באטרקטיביות מקצוע ההוראה והישגי התלמידים במערכת?", שהוצג בכנס האגודה הישראלית לכלכלה, 2013; "אינפלציה בציוני הבגרות בישראל", שהוצג בכנס האגודה הישראלית לפסיכומטריקה, 2013; "הישגים לימודיים של מקבלי תואר ראשון בישראל", שהוצג בכנס האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה,  2012;

בנוסף לכך, דוד הינו עמית מדיניות(חינוך) בתכנית מדיניות חינוך במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. כמו כן שימש חבר בועדה לבדיקת הכשרת מורים למגזר הערבי, משרד החינוך; חבר בועדת היגוי מטעם ראמ"ה לסקר בינלאומי של ה- OECDTeaching and Learning International Survey (TALIS) ; משקיף בתת-ועדת שכר מורים של "ועדת דברת" (כח המשימה הלאומי לקידום מערכת החינוך). כמו כן ייצג את ישראל בקבוצת עבודה של ה- OECD, INES Network on Labour Market, Economic and Social Outcomes of Learning, (Rotterdam, 2009; Paris, 2009; Copenhagen, 2010).