דוח מצב המדינה: אי-השוויון מתרחב

דוח מרכז טאוב: ממדי העוני ואי-השוויון בארץ גדולים ביחס למדינות המפותחות