דרושים

אנחנו מחפשים את בעלי התפקידים הבאים:

סמנכ"ל מחקר

מנהל\מנהלת תהליך מחקר

חוקרת\חוקר

עוזר\עוזרת מחקר

קורות חיים לכל המשרות יש לשלוח לכתובת שלמטה ולציין בשורת הכותרת את המשרה הרצויה
info@taubcenter.org.il