רוני סטריאר

צרו קשר

פרסומים

השכלה

פוסט דוקטורט, אוניברסטית פנסילבניה, דוקטורט, עבודה סוציאלית, אוניברסטיה העברית

רוני סטריאר /
עמיתה בתכניות מדיניות הרווחה

ד"ר סטריאר הוא מרצה בכיר וראש המגמה לארגון ומנהל בתוכנית המוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית  , הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה. ד"ר רוני סטריאר סיים לימודי דוקטוראט בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה עברית ולימודי פוסט- דוקטוראט באוניברסיטת פנסילבניה, ארצות הברית. ד"ר סטריאר הוא יוזם וממונה אקדמי על פרויקט הדגל של אוניברסיטת חיפה למאבק בהדרה חברתית, ממונה אקדמי על תוכנית שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני, חוקר ויועץ בכיר לארגוני רווחה בפיתוח שירותים ייחודיים עבור אוכלוסיות המתקיימות בעוני והדרה חברתית. הוא היה שותף לכתיבת המלצות "הוועדה האלטרנטיבית", שייעצה למובילי מחאת קיץ 2011. מאז 2013  הוא מקדם  סמינר דו-לאומי שנתי ישראלי- אמריקאי עם אוניברסיטת מרילנד שכותרתו "צדק חברתי?". מחקריו מתרכזים בעוני, בהדרה חברתית, אי שוויון חברתי על רקע הבדלי תרבות ומגדר ובלימודי קהילה. עם פרסומיו של ד"ר סטריאר נמנים: "שילוב עבודה סוציאלית ביקורתית אנטי-דכאנית בשירותי הרווחה הציבוריים: מרטוריקה לפרקטיקה" (2013), עם שרון בנימין; "שדה המדיניות: יחסי הגומלין בין הממשלה לבין ארגוני סִנגור בתחומי החברה והרווחה"2012 ,ומחקרים וניירות עמדה בנושא מדיניות, עוני והדרה.