האחראים המרכזיים לפריון הנמוך בישראל הם הסיטונאים

הפריון במשק הישראלי הולך ונעשה יותר מקוטב, כך עולה מדוח מצב המדינה של מרכז טאוב