האם ההכנסות בישובים כפריים מושפעות על ידי מרכזים עירוניים סמוכים?
מחבר: איל קמחי, שרית מנחם ניירות עבודה

מחקר זה עוסק בקשר שבין הכנסות בישובים כפריים לבין המרכזים העירוניים שבקרבתם. 

קשר זה נגזר משיווי המשקל בין הגירה מהכפר אל העיר והגירה בכיוון ההפוך מהעיר את הכפר, כמו גם מאפשרויות היוממות של תושבי הכפר. שני אלה קובעים את הרכב האוכלוסייה בכפר ולכן גם את ההכנסות. שיווי המשקל מושפע על ידי אפשרויות ההשתכרות בעיר ובכפר, עלויות המחיה ובעיקר מחירי הדיור, עלות הנסיעה לעבודה בעיר במונחי כסף וזמן, ועלות ההגירה, כולל הערך של עלויות שאינן מדידות במישרין.

אנו אומדים את ההכנסה לנפש בכפר כפונקציה של מגוון מאפיינים כלכליים, דמוגראפיים וגיאוגראפיים. במיוחד, אנו כוללים בין המשתנים המסבירים ממוצעים משוקללים של הכנסות בערים ושל האוכלוסייה בערים, וכן את המרחק. הנתונים נלקחו מסקר שנערך בשנת 2006 במדגם מייצג של מושבים. התוצאות מראות על קשר חיובי בין ההכנסה לנפש בכפר לבין האוכלוסייה בעיר וההכנסה בעיר. בנוסף, נמצא קשר שלילי בין ההכנסה לנפש בכפר לבין המרחק מהעיר, מה שמעיד על החשיבות של עלויות הנסיעה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך