האם הישגי מערכת החינוך בישראל הורעו בשנים האחרונות?
מחבר: נחום בלס מחקרי מדיניות

מקובל לחשוב שמערכת החינוך נמצאת בשנים האחרונות בהידרדרות מואצת, ונהוג להצביע על כמה ממדים בולטים של ההידרדרות – ירידה בהישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים, ירידה ב”רמת המורים”, ירידה ברמת בחינות הבגרות, התגברות האלימות, ועוד.

העבודה הנוכחית לא נועדה להוכיח שמצבה של מערכת החינוך משביע רצון. ההישגים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים נמוכים; הפערים בתוך ישראל, בין תלמידים יוצאי שכבות חברתיות מבוססות ובין תלמידים יוצאי שכבות חברתיות חלשות, גדולים מאוד; המערכת לוקה בהעדר אווירה תומכת למידה, מעודדת שטחיות ואלימות ומתאפיינת בפגמים חמורים נוספים.

יחד עם זאת, בחינת הנתונים וההישגים של מערכת החינוך איננה מעידה על הידרדרותה בעשור האחרון, ובתחומים מסוימים – ההיפך הוא הנכון. ייתכן מאוד, שלאור המציאות הכלכלית, החברתית והפוליטית, השוררת בישראל בעשור האחרון, העובדה שהישגי מערכת החינוך לא הידרדרו מהווה עבורה תעודת כבוד. ביקורת מוגזמת ובלתי נכונה לא תסייע בקידום המערכת והיא עלולה לתרום לדכדוך ולייאוש שאינם במקומם.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך