הגנה על נוטלי משכנתאות: אחריות המדינה לרשתות הביטחון
מחבר: גילת בנ שטרית מחקרי מדיניות

ד"ר גילת בן שטרית עוסקת בבעיה של בעלי הדיור ה"חלשים", נוטלי משכנתאות, אשר נענו למגמה הכללית בחברה, המעדיפה דיור בבעלות (להבדיל משכירות), אך נקלעו למצב בו אין באפשרותם לעמוד בהחזרי המשכנתא. 

ברוב שנות המדינה לא התעורר צורך להתמודד עם קשיים של לווים בהחזרת תשלומי המשכנתא. גם לא התפתחו כלים נאותים להגנה על נוטלי המשכנתאות. ד"ר בן שטרית מציעה כיוון לפיתרון – "לבטח" את נוטלי המשכנתאות, בהתערבות המדינה, כדי להבטיח שלא ייקלעו למצב בו אי-פירעון המשכנתא יחשוף אותם לפינוי ולחובות שיישארו גם לאחר הפינוי.

המחקר המוצג בחוברת מלווה בדברים שעלו בדיון מומחים בתחום הדיור בישראל, שתגובותיהם מעידות עד כמה מגוונות פניה של הסוגיה אשר הוצגה, ובעקבותיה עלו שאלות נוספות, בנוגע למעורבות המדינה בתחום הדיור.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הביטחון הסוציאלי – 2008 מאת: צוות מרכז טאוב
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק