הדס פוקס / חוקרת

הדס פוקס היא חוקרת במרכז טאוב. היא בעלת תואר ראשון במדעי המחשב וכלכלה מהאוניברסיטה העברית. בימים אלו מסיימת הדס תואר שני בכלכלה במסלול המחקרי המשותף של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב.

לפני עבודתה כחוקרת עסקה הדס במגוון תחומים, ובהם הנדסה, הוראה ותרגום לשפת הסימנים.

הדס כתבה כמה מחקרים מובילים בנושאים כמו המצב החברתי-כלכלי של צעירים בישראל, פערי שכר בשוק העבודה ומגמות בתעסוקה ובהשכלה בקרב ערבים.