ההוצאה החברתית והרכבה – 1998
מחבר: ג'ימי וינבלט, יוסף קטן, יואל בלנקט, נחום בלס, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ מחקרי מדיניות

הצעת התקציב, המוגשת לכנסת בכל שנה, מכסה את כלל ההוצאות של משרדי הממשלה בתחומים השונים, אשר חלק ניכר מהן מוקדש למקבץ של שירותים חברתיים – חינוך, בריאות, שירותי רווחה אישיים, שיכון, וקליטת עלייה.

נוסף על פעולות אלה קיים מקבץ של קצבאות המשולמות לפרטים ולמשפחות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שחלקן ממומן מתקציב המדינה. הצירוף של שני המקבצים הגדולים הללו מהווה את התקציב החברתי הממלכתי של מדינת ישראל.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1998, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק