ההוצאה הלאומית לשירותים חברתיים
מחבר: גור עופר מחקרי מדיניות

עם הגשת הצעת התקציב לשנת 1987/8, ולאור המאבק המתנהל על צמצום הוצאות הממשלה, כאשר גם סכומים פעוטים יחסית משמשים נושא למיקוח קשה, מן הראוי לחזור ולבדוק את ההתפתחות והרמה של ההוצאה הלאומית על השירותים החברתיים בישראל בפרספקטיבה היסטורית ותוך השוואה לנעשה במשינות אחרות.

הסקירה ההיסטורית וההשוואה הבינלאומית נועדו להכניס את הדיון במה שמכונה בציבור "קיצוצים" לתוך פרספקטיבה מתאימה: מה קרה לרמת הפעילות בשירותים אלה עד שהגיעה את הקיצוצים, ובאיזו רמה עומדים שירותים אלה בהשוואה לרמתם במדינות אחרות שהן בעלות רמת תוצר לנפש, או רמת התפתחןת, דומות לזו של ישראל.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1986-1987, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק