ההוצאה הממשלתית – מבנה, אוכלוסיות יעד ותחזית צרכים
מחבר: יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון מחקרי מדיניות

הלחצים המלוים את תהליך התקצוב השנתי מונעים לעתים את ההסתכלות הכוללת במבט מרחיק לכת, ומתמקדים בשיקולים ובצרכים קצר טווח.

אולם אין ספק שהדיונים על התקציב לשנה הקרובה חייבים להתנהל בצילם של תהליכים רב-שנתיים, ובראייה של הצרכים לטווח הארוך. בהתייחסות כזאת יש לבחון את הצרכים הצפויים בחומש הקרוב, ובהקשרים אחדים ראוי להרחיק את המבט גם לתקופה הרחוקה יותר, של שנות התשעים.

העבודה שלפנינו סוקרת את הממצאים בשני מישורים עיקריים. במישור הראשון נבחנים דפוסי ההתחלקות של ההוצאה החברתית בהווה, לפי תחומי שירות ולפי גיל; במישור שני מוצגת תחזית האוכלוסייה ונידונים השינויים בדפוסי ההוצאה הצפויים עקב שינויים דמוגרפיים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1986-1987, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק