ההוצאה הממשלתית – מבנה, אוכלוסיות יעד ותחזית צרכים

אולם אין ספק שהדיונים על התקציב לשנה הקרובה חייבים להתנהל בצילם של תהליכים רב-שנתיים, ובראייה של הצרכים לטווח הארוך. בהתייחסות כזאת יש לבחון את הצרכים הצפויים בחומש הקרוב, ובהקשרים אחדים ראוי להרחיק את המבט גם לתקופה הרחוקה יותר, של שנות התשעים.

העבודה שלפנינו סוקרת את הממצאים בשני מישורים עיקריים. במישור הראשון נבחנים דפוסי ההתחלקות של ההוצאה החברתית בהווה, לפי תחומי שירות ולפי גיל; במישור שני מוצגת תחזית האוכלוסייה ונידונים השינויים בדפוסי ההוצאה הצפויים עקב שינויים דמוגרפיים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1986-1987, ויסופק לפי בקשה.