ההוצאה הממשלתית על רווחה, בריאות וחינוך עדיין נמוכה מדי

מרכז טאוב פרסם את אוסף המחקרים השנתי שלו. הפערים החברתיים עדיין גבוהים, גם בגלל מדיניות שלא מאפשרת לערים חלשות להעניק שירותים.