ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים – 1985
מחבר: יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון מחקרי מדיניות

ראשיתה של שנת 1985 מצאה את המשק בעיצומה של תכנית כלכלית לייצוב מחירים, שהופעלה לאחר הקמת ממשלה הקואליציה הרחבה.

במרכזה של המדיניות הכלכלית עמדה באותה עת "עיסקת החבילה" הראשונה, שהחלה בשני החודשים האחרונים של 1984 ונמשכה עד ראשית פברואר 1985. אמצעי זה היה אמור לכבוש את האינפלציה באמצעים מלאכותיים, ולהורידה לרמה שתאפשר טיפול בגורמים הבסיסים של האינפלציה ותוך כדי כך להתקדם לקראת צמצום הגרעון במאזן התשלומים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק