ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים – 1985

במרכזה של המדיניות הכלכלית עמדה באותה עת "עיסקת החבילה" הראשונה, שהחלה בשני החודשים האחרונים של 1984 ונמשכה עד ראשית פברואר 1985. אמצעי זה היה אמור לכבוש את האינפלציה באמצעים מלאכותיים, ולהורידה לרמה שתאפשר טיפול בגורמים הבסיסים של האינפלציה ותוך כדי כך להתקדם לקראת צמצום הגרעון במאזן התשלומים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.