ההוצאה על השכלה גבוהה עבור כל סטודנט הולכת ופוחתת

2014 p17 heb