ההישגים החינוכיים הם בין הנמוכים ביותר בעולם המפותח

2014 p4 heb