ההצלחה של מערכת החינוך: הקהילה האתיופית

במרכז טאוב לא הסתפקו בבחינה כללית של מצב הקהילה האתיופית, ועשו גם אבחנה פנימית בתוכם – הם בדקו אם יש פערים בין המבוגרים