ההקצאה לשירותים ושויון כלכלי
מחבר: גדעון פישלזון מחקרי מדיניות

ההקצאה לשירותים חברתיים כולל הביטוח הלאומי מרכבת משני חלקים: תשלומי העברה ושירותים בעין.

ללא הערכה וכמותה על-פני כל השירותים החברתיים הניתנים על-ידי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים אין כל אפשרות למדוד את אי-השויון הכלכלי וכמובן שלא את אי-השויון ברווחה כלכלית.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק