הוצאות הממשלה בתחום החברתי 1987-1988
מחבר: יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון מחקרי מדיניות

עם אישור תקציב המדינה לשנת 1988 מלאו כמעט שלוש שנים להפעלתה של התכנית הכלכלית לייצוב המשק, ביולי 1985. תכנית הייצוב שמה לה למטרה לצמצם בהוצאות הממשלה, במגמה להקטין את לחצי הביקוש הכוללים במשק ולעצור את גלגלי האינפלציה.

המודדים שניעזר בהם לניתוח מדיניות ההקצאה הם משקל ההוצאות החברתיות בתקציב (הכולל והרגיל) ובתוצר המקומי הגולמי; דפוסי הגידול במונחים ריאליים; והתחלקות עוגת ההוצאה החברתית גין השירותים השונים. בחלק השני של הפרק יוצקו ההתפתחויות הדמוגרפיות הרלבנטיות להיערכות השירותים החברתיים.

המאמר הופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1987-1988 ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק