הוצאות הממשלה בתחום החברתי, 1988-1989
מחבר: יעקב קופ, יואל בלנקט, דלית שרון מחקרי מדיניות

הפרק סוקר את גודלו של התקציב החברתי לשנת 1989, את משקלו במכלול פעולות הממשלה ובפעילות המשק, ואת התפלגותו בין השירותים השונים – הבטחת הכנסה, חינוך, בריאות, שירותים אישיים, שיכון, תעסוקה וקליטה.

הממדים הללו נסקרים הן בנקודת הזמן האמורה, והן על רקע הגדלים המקבילים בעבר, ובעיקר על-פני שנות השמונים.

המאמר מופיע כפרק בפירסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1988-1989 ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק