הוצאות הממשלה לשירותים חברתיים 1994-1995
מחבר: יואל בלנקט, ג'ימי וינבלט, דלית נחשון-שרון, יעקב קופ, יוסף קטן מחקרי מדיניות

תקציב המשינה מייצג את העדפות הממשלה ביחס ליעדי המדיניות השונים, וחוק התקציב מגדיר את הסכום שהממשלה מתכננת (ורשאית) להוציא בשנה נתונה ואת התחלקותו בין הפעילויות השונות.

ניתוח ההוצאה והרכבה עשוי, לפיכך, ללמד על מדיניות הממשלה המתממשת בעזרת המשאבים המופנים על התחומים השונים. דיון וחשבון זה מנתח את ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים בשנה 1994 ואת התקציב לשנת 1995. ניתוח הממצאים נעשה בהקשר רחב  יותר, ומתייחס גם להתפתחויות בשנות הזמונים ובמהלך שנות התשעים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1994-1995, ויסופק לפי בקשה.