הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1984
מחבר: גור עופר, יעקב קופ, יואל בלנקט מחקרי מדיניות

דין וחשבון זה הוא שני בסידרה והוא מתמקד בתקציב המדינה לשנת 1984 ובהוצאה שהיתה בשנת 1983.

הבנת הארועים בשנים אלו בצריכה הרחבת היריעה לתקופה שרוכה יותר, ולכן נציג את הנתונים ואת הניתוח תוך התייחסות להוצאה בשנתיים שקדמו לכך. האספקלריה הרחבה יותר מאפשרת זיהוי של קו מגמה בהתפתחות ההקצאה לשירותים חברתיים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1984, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק