הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים 1996
מחבר: ג'ימי וינבלט מחקרי מדיניות

חוק התקציב מגדיר את הסכום שהממשלה מתכננת (ורשאית) להוציא בשנה נתונה ואת התחלקותו בין הפעילויות השונות.

דין וחשבון זה מנתח את ההוצאה הממשלתית על שירותים חברתיים בשנת 1996 ואת התקציב לשנת 1997. ניתוח הממצאים מתייחס גם להתפתחויות בשנות השמונים ובמהלך שנות התשעים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1996, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק