הוצאות (הקלות) מס בישראל
מחבר: אבי אלקינד, מנחם שפיגל, איתן ששינסקי מחקרי מדיניות

בפרק זה מוצגת תוצאות מחקר שמטרתו היתה לבחון את הוצאות המס וכן את האפשרות של הנהגת תקציב הוצאות מס בישראל.

תקציב כזה יעמיד לרשות הציבור מידע מפורט ושיטתי על היקפן של הקלות מס המוענקות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות .או לפעולות כלכליות מוגדרות

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים החברתיים 1985, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך