הוראת מדיניות חברתית: מסגרת קונספטואלית לתוכנית הוראה
מחבר: עידית וייס-גל, יוסף קטן ז”ל, ג’וני גל מחקרי מדיניות

מטרת העבודה לבחון את הסוגיות השונות הדשורות בהוראת מדיניות חברתית במסגרת לימודי העבודה הסוציאלית במגמה להציע תכנית מפורטת להוראת מדיניות חברתית כחלק מלימודי הבוגר במקצוע זה.

אמנם הדיון יתמקד בהוראת מדיניות חברתית בהקשר הספיציפי של עבודה סוציאלית, אך ניכר כי הסוגיות והדילמות, דרכי ההתמודדות המוצעות והתכנית המפורטת המוצעת רלוונטיות גם להוראת מדיניות חברתית במסגרות אקדמיות אחרות.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך