הורשת נכסים כלכליים – בעלות על דירה
מחבר: סימור ספילרמן מחקרי מדיניות

מאמר זה בוחן את תפקיד האמצעים הכלכליים של ההורים כגורמים הקובעים אם לבניהם תהיה בעלות על דירה וממילא את ההון הגלום בדיור.

במוקד המחקר ניתוח של השפעת האמצעים הכלכליים של ההורים והעזרה הכספית שהם מעניקים על בעלות-הדירה ועל השוויון בדיור (מרכיב מרכזי במשאבים הכלכליים) בדור המקבלים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1996, ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך