החברה הישראלית לא עוברת הדתה

הניתוח של אלכס וינרב ונחום בלס ממכון טאוב מחדש בניתוח הדמוגרפי שלו. בקצרה, הם חולקים על התחזית של הלמ"ס שלפיה עד 2065 שיעור החרדים באוכלוסייה הישראלית יגיע ל–32%, דבר שמשמעו — בהיעדר הנכונות של החרדים ללמוד ולעבוד — קריסתה הכלכלית (וכנראה גם החברתית) של מדינת ישראל. ההערכה שלהם היא שהגידול של האוכלוסייה החרדית יהיה נמוך מכך בשליש, כלומר שנתח החרדים באוכלוסייה באותו מועד יהיה כ–20%–22%. גם כך מדובר בשיעור כפול מחלקם באוכלוסייה כיום.