"היום שהיה" על חשיבה מחודשת על סדר העדיפויות של טיפולים רפואיים בישראל